...najważniejsze jest

Twoje zdrowie...

...zapewniamy rehabilitację

Twoim najbliższym...

previous arrow
next arrow
Slider

Rehabilitacja po urazach

Rehabilitacja po urazach skierowana jest do wszystkich osób, które doznały urazu, skutkującego zmniejszeniem funkcji ruchowych lub umysłowych. Celem działań rehabilitacyjnych jest powrót pacjenta do pełnej sprawności. Obszar działań dostosowywany jest indywidualnie do każdego pacjenta i zależy od miejsca oraz stopnia urazu.

Do rehabilitacji po urazach kwalifikują się między innymi osoby:

 • po urazach kręgosłupa;
 • po kontuzjach i urazach kończyn np. złamaniu kości, zerwaniu więzadła;
 • po urazowych uszkodzeniach mózgowia;
 • po uszkodzeniach narządów klatki piersiowej i brzucha;
 • po urazach wielomiejscowych, mnogich i wielonarządowych.

Rehabilitacja po urazach uwzględnia wszelkie dysfunkcje, związane z przebytym urazem oraz jego leczeniem. Jest to proces złożony i wielokierunkowy, polegający na specjalnie dobranym systemie ćwiczeń oraz wykorzystujący elementy fizjoterapii, kinezyterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej.


Rehabilitacja pourazowa rozpoczęta jak najwcześniej pomoże choremu w zaadaptowaniu się do ograniczonych możliwości, ale też ograniczy skutki urazu oraz zmniejszy ryzyko następstw, wynikających z urazu tkanek i narządów, a także stresu pourazowego. Im wcześniej rehabilitacja zostanie rozpoczęta, tym mniejsze ryzyko powikłań, związanych z leczeniem pourazowym.

Zakres rehabilitacji pourazowej obejmuje:

 • rozpoznanie podstawowe oraz weryfikację dotychczasowego postępowania pourazowego;
 • ocenę aktualnego stanu pacjenta;
 • określenie celu rehabilitacji oraz hierarchii ważności poszczególnych zaburzeń;
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji;
 • wykorzystanie wszelkich możliwych metod, które mogą pomóc choremu w powrocie do pełnej sprawności;
 • ustalenie stopnia, poziomu i zakresu niepełnosprawności przed, w trakcie i po rehabilitacji.

All Rights Reserved. Copyright Pomagamy Sp. Z o.o. ©2011-2019

Projekt i wykonanie: Webpack.pl